Druskininkų švietimo centras
ŪKINĖ VEIKLA            NAUJIENOS              PASLAUGŲ KAINOS

 

 ŪKINĖ - FINANSINĖ VEIKLA

 Pagrindinės funkcijos:

- užtikrina  pedagoginės-psichologinės tarnybos veiklos materialines bei technines sąlygas ir vykdo buhalterinį aptarnavimą  ir materialinį-techninį aprūpinimą

- tiria ugdymo įstaigų didaktinio, techninio, materialiojo ir informacinio aprūpinimo poreikius, kuria ir tobulina aprūpinimo sistemą

- organizuoja mokyklų bibliotekų fondų komplektavimą: užsako ir paskirsto vadovėlius, grožinę literatūrą, mokyklų dokumentaciją, labdarą, tvarko apskaitą, koordinuoja spaudos užsakymą

- aprūpina Savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus organizuojamus renginius

- rūpinasi moksleivių vežiojimu

 Atnaujinta: 2017-11-09    

Viešieji pirkimai
Geltonieji autobusiukai
Patalpų nuoma
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI