Druskininkų švietimo centras
Paslaugos kitoms savivaldybėms

   

   

Druskininkų švietimo centras

SIŪLO 

galimybę švietimo įstaigoms 

pasinaudoti Druskininkų švietimo centro

teikiamomis paslaugomis

  • Organizuojame mokamus pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas (siūlome savo lektorius ir jų parengtas programas, kviečiamės lektorius pagal užsakovų pageidavimus).

 

  • Suteikiame sąlygas produktyviam darbui grupėse (aprūpiname metodine medžiaga, technikos priemonėmis, patalpomis).
  • Sprendžiame apgyvendinimo ir maitinimo klausimus.
  • Padedame pasirinkti ekskursijas (M.K.Čiurlionio muziejus, Grūto parkas, Liškiavos piliakalnis, Liškiavos vienuolyno požemiai, tautodailininko Česnulio sodyba ir ekspozicijos, Švendubrės apylinkės, pažintis su miestu, jo senamiesčiu).
  • Organizuojame susitikimus su Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigomis, dalyvaujančiomis tarptautiniuose projektuose.
  • Organizuojame kultūrius renginius.


MALONIAI LAUKIAME JŪSŲ ATVYKSTANT 

 

                       

 

Smulkesnė informacija: Druskininkų švietimo centro  metodiniame kabinete,

 tel.  (8 313) 51178,  el.p.: snieguole@dscentras.lt ,

kviesti  padalinio, susijusio su mokymu, vedėją  Snieguolę Stravinskienę   

Kvalifikacijos tobulinimo programos siūlomos kitų savivaldybių pedagogams

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Programos trukmė

Programos autorius

1.

Psichologinės kompetencijos galimybės mokykloje

6 ak. val. ir 12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė

2.

Individualiosios psichologijos principai mokykloje

6 ak. val. ir 12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė

3.

Neadaptyvaus elgesio korekcija

6 ak. val. ir 12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė

4.

Krizė vaiko gyvenime

6 ak. val. ir 12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė

5.

Sumažėjęs pažangumas: problemos sprendimo galimybės

6 ak. val. ir 12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė

6.

Psichoterapeutai savo vaikams

6 ak. val. ir 12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė 

7.

Stresas ir įtampa. Kaip juos valdyti?

6-12 ak. val.

Jona Kirkauskienė, Druskininkų ŠC PPT psichologė 

8.

Mokyklos savivaldos įtaka ugdymo procesui tobulinti

6-12 ak. val.

Danutė Časienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė

9.

Mokymasis visą gyvenimą finansinės krizės metais

6-12 ak. val.

Danutė Časienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė

10.

Projektinės mokyklos veiklos rezultatai - tvirti partnerystės ryšiai

6-12 ak. val.

Loreta Šilanskienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos anglų k. mokytoja ekspertė

11.

Projektinės veiklos integravimas į ugdymo procesą

6-12 ak. val.

Gitana Stukienė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos anglų k. mokytoja metodininkė,

Rovena Kvaraciejūtė, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos anglų k. vyr. mokytoja

12.

Druskininkų kultūrinio paveldo pažinimas: praeitis ir nūdiena

6 ak. val.

Snieguolė Stravinskienė, Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja

13.

Kūrybiškumas ugdymo procese (druskos pamoka „Noriu-kuriu“)

6-8 ak. val.

Aušra ir Tauras Česnulevičiai, menininkai


Ekskursijos ir kitos pramogos ( paslaugos mokestis pagal kiekvienos įstaigos patvirtintus mokesčius) :

M. K. Čiurlionio muziejus, Grūto parkas, Liškiavos piliakalnis, Liškiavos vienuolyno požemiai, tautodailininko A.Česnulio sodyba (ekspozicijos),

skulptūrų parkas, miesto muziejus, Švendubrės apylinkės, pažintis su miestu, jo senamiesčiu, laisvalaikio klubas „Sūkurys“ (boulingas), sveikatinimo

procedūros, Sūri pamoka pas Taurą, išvyka garlaiviu į Liškiavą, One parkas, išvyka baidarėmis, išvyka dviračiais, medžioklė ir žvejyba ir kt.

 
 
Atnaujinta: 2017-11-09     


Formos
Renginių planai
Gerosios patirties sklaida
Paslaugos kitoms savivaldybėms
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI